top of page
Chameleon
Carrier Store.png

Pracuję dla Ciebie...

Co to jest POŁĄCZ...?

CONNECT to platforma dla przewoźników do uzyskiwania tras. 

Od odbioru po fakturę, CONNECT to Twoja wszystko w jednej aplikacji, aby pracować mądrzej.

 

CONNECT podkreśla również Twoją jakość klientom na platformie, pokazując im Twoją zdolność do dostarczania i z dodatkową korzyścią, jaką jest możliwość  dodaj pełną biografię swojej firmy, umiejętności, pojazdów. preferowane pasy itp. zachęcasz nowych klientów do ŁĄCZENIA się z Tobą.

To ekosystem CONNECTed Freight...

Wszystko w jednym miejscu.

CONNECT Warunki

Klient wymaga od Ciebie, jako przewoźnika dla niego pracującego, podjęcia konkretnych działań związanych z dostawą. Obejmuje to zaakceptowanie oferty pracy, poinformowanie ich, kiedy dostarczyłeś, dostarczenie dowodu dostawy i na koniec wystawienie faktury za wykonaną pracę.

Chcemy jak najszybciej i jak najłatwiej dotrzeć do części fakturowej.... 

1

PRZEZNACZYĆ

 1. Zaakceptuj (lub odrzuć) trasę oferowaną przez klienta. Może to obejmować:

  • Wybierz czas odbioru

  • Przydziel do kierowcy [jeśli używasz śledzenia smartfona INCAB]

2

ŚLEDZENIE

 1. Potwierdź, że dostawa została zrealizowana w momencie jej wykonania.

  • Nie koniec dnia ani następny dzień

  • Możesz użyć INCAB do zautomatyzowania tej funkcji

3

DOWÓD DOSTAWY

 1. Prześlij dowód dostawy po otrzymaniu, aby udowodnić, że dostawa została zrealizowana

  • Może to być ręczne przesłanie zeskanowanego dokumentu PDF

  • To może zautomatyzowany epod za pomocą smartfona INCAB

4

FAKTURA

 1. Zaakceptuj koszt trasy po dostarczeniu i przesyłaj skonsolidowaną fakturę PDF co tydzień

  • Pod koniec każdego tygodnia CONNECT pokaże całkowity koszt do wystawienia faktury

  • Wystawisz fakturę zgodnie z „uzgodnionym” całkowitym kosztem na fakturze wydarzenia

   • Twój plik PDF musi odpowiadać wcześniej uzgodnionym kosztom, ponieważ zostaną zweryfikowane

   • Faktury w formacie PDF muszą zostać zmienione jako odniesienie do faktury lub zostaną odrzucone

  • Może to obejmować obliczoną dopłatę paliwową

  • Masz możliwość doliczenia dodatkowych kosztów

Te kamienie milowe są wbudowane w CONNECT, więc wszystko, co musisz zrobić, to wykonać je po kolei dla każdej trasy, na którą się zgodzisz. 

Aby kontynuować, kliknij „Zgadzam się...” w swoim portalu CONNECT

bottom of page