top of page

TRASA [2]

Routing i planowanie

Co to jest ROUTE2

ROUTE2 to ewolucja w routingu i harmonogramowaniu, dająca użytkownikowi lepsze  funkcjonalność, nowe funkcje i automatyzacja nowej generacji

route22.png

Faza 1

 • Widok drzewa

Widok obszaru drzewa to tylko jeden obszar w ROUTE.  TRASA będzie składać się z:

 1. Obszar mapy — wyznaczanie tras na podstawie mapy

 2. Obszar drzewa - klasyczny widok drzewa

 3. Obszar Gant - klasyczny Gant dla floty

 4. Zatrzymać  obszar — widok linii siatki na poziomie Stop 

 5. Obszar wglądu - LIVE Insight KPI

Filtry TRASY

Jak wyświetlić dzień w ROUTE2

Route filters

Ten przewodnik pokaże Ci, jak zacząć, aby uzyskać dostęp do jednodniowych zamówień

Wyjaśnienie różnych części dnia

Co oznacza każda sekcja

Route2 sections

W tym przewodniku wyjaśniono, co oznacza każda sekcja, jak z niej korzystać i jak ją przenosić

Opowiedz mi o trasie

Wyjaśnij mi trasę w ROUTE2...

Explain Route line

Ten przewodnik pokaże Ci główne części trasy w ROUTE2

Route status

Active, published, accepted, rejected, pending

Route % load fill

Events packing service will calculate correct fill based on palet size, stacking and rotation for the select equipment type

Route info

Route No.

Account name

Carrier

Quantity on route

Whats on the route?

Blue is a pickup, white is a delivery

Open a route

Click on the arrow 

Opowiedz mi o przystanku

Wyjaśnij mi przystanek na trasie ROUTE2...

Explain Stop line

Ten przewodnik pokaże Ci główne części postoju w ROUTE2

8.png

Stop detaill

Stop detail including address, notes and booking information

Stop view

Shows the pickup and delivery.

The name, address, postcode, quantity and % load fill

Move the Stop

Drag the Stop to unallocated, another route or the Route header to create a new route  

Opowiedz mi o Zamówieniu

Wyjaśnij zamówienie  w ROUTE2 do mnie...

Explain Order line

Ten przewodnik pokaże Ci główne części Zamówienia  w ROUTE2

9.png

Order view

Shows the orderlines on the Stop

The order No., quantity, pallet size, weight and % load fill

Move the Stop

Drag the Orderline to unallocated, another route or the Route header to create a new route.  

Jak utworzyć nową trasę z Nieprzydzielone

Create a new route

Ręcznie utwórz nową TRASĘ

W tym przewodniku opisano, jak utworzyć nową trasę na podstawie zamówień w opcji Nieprzydzielone

Nawigacja TRASA2

Poruszanie się po ROUTE2

Navigating Route

W tym przewodniku opisano, jak wyświetlić szczegółowe informacje na temat trasy i przystanków, zmienić przewoźnika oraz menu czynności

Tworzę trasę z wieloma kroplami...

Z nieprzydzielonego

Create a multi Stop route

Możesz tworzyć trasy z wieloma zrzutami z Nieprzydzielone

Funkcje upuszczania i przeciągania

Drop & Drag

Poruszanie się w widoku drzewa

Istnieje wiele sposobów przeciągania i upuszczania w widoku drzewa...

 • Nieprzydzielone do nagłówka ROUTE (wiele sekcji)

 • Nieprzydzielone do TRAS

 • Nieprzydzielone do recyklingu

 • Odzyskaj do nieprzydzielonego

 • TRASA do recyklingu

 • TRASA do nieprzydzielonego

 • ZATRZYMAJ SIĘ na inną TRASĘ

 • ZATRZYMAJ SIĘ, aby poddać recyklingowi

 • STOP do nieprzydzielonego

 • ZATRZYMAJ SIĘ w innej pozycji na swojej TRASIE

 • STOP do nagłówka ROUTE, aby utworzyć nową trasę 

 • ZAMÓWIENIE do  ROUTE nagłówek do tworzenia nowej ROUTE (nadal w fazie rozwoju)

 • ORDERLINE do nieprzydzielonego

 • ZAMÓWIENIE do recyklingu

 • ORDERLINE na inną TRASĘ (aby podzielić i utworzyć nowy STOP)

 • Robienie wszystkich powyższych czynności między różnymi dniami (wciąż w fazie rozwoju)

Czy jesteś gotowy, aby to wypróbować.....................?

Zespół Eventowy

zaprojektowany przez ludzi: zbudowany  z maszynami

bottom of page